Omniglot fördjupar samarbetet med Studi.se

Sedan i höstas har Omniglot låtit ett antal modersmålslärare pröva att använda, det flerspråkiga läromedlet, Studi.se i sin undervisning och nu ger vi alla våra 150 lärare möjlighet att använda läromedlet.

Studi ger lärarna tillgång till filmer och texter som sedan kan bli en del av deras egna lektionsteman. Detta gör undervisningen mer stimulerande och samtidigt lär sig eleverna viktiga begrepp på modersmålet. Genom att ”färga in” modersmålsundervisningen med övriga skolämnen förstärks elevernas inlärning. Lärare och elever vittnar om att Studi gör undervisningen mer motiverande, intressant och levande. Att diskutera något som de finner svårt, i tex samhällskunskap, på modersmålet är väldigt uppskattat bland elever.

Studi används naturligtvis även av våra studiehandledare vilket verkligen hjälper dem att förklara olika skolämnen för eleverna. Effekten blir förstås ännu bättre om eleverna har egna konton på Studi så att de kan träna hemma och även involvera resten av familjen.

Studi utvecklas av Språkprojektet i samarbete med forskare och huvudmän med målet att ge alla elever, oavsett bakgrund, tillgång till en bra och inkluderande undervisning. Flerspråkigheten gör att nyanlända kan komma igång med svenskan och ämnesundervisningen från i princip första dagen i skolan. Läromedlet bygger på läroplanens centrala innehåll för årskurserna 7-9, men används flitigt även i årskurserna 4-6 samt på introduktionsprogrammen.


Vi på Omniglot ser att Studi även, med fördel, kan användas i modersmåls-undervisningen och vi är mycket glada att presentera detta samarbete. Undervisningen ska utveckla elevens kunskaper i modersmålet så att det blir enklare att uppnå goda resultat i skolans övriga ämnen. Eftersom denna typ av undervisningssätt främjas av läromedlet Studi är vi övertygade om att elevernas kunskaper kommer att öka.

 
studi.png
 
 

MODERSMÅL

Vi erbjuder skolor på grund- och gymnasienivå undervisning i ämnet modersmål på närmare 70 språk.

 

STUDIEHANDLEDNING

Vi erbjuder grund- och gymnasieskolor studiehandledning på närmare 70 språk.

MODERNA SPRÅK

Vi erbjuder grund- och gymnasieskolor undervisning i ämnet moderna språk.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi erbjuder grund- och gymnasieskolor korttidsvikarier, tolkförmedling och särskilda prövningar.

 
office1.jpg

SPRÅKKUNSKAPER GER BÄTTRE AFFÄRER

Studier visar att försäljningen ökar när du kommunicerar på mottagarens språk. Vi erbjuder språkutbildning - individuellt eller i grupp - i alla språk, på alla nivåer och med olika inriktningar.

2019_250x250_Knapp_unhcr_sTOD_digital.png